O nama

O nama - EQUILIBRIO KIDS

Ko smo mi i šta radimo?

Jezički centar EQUILIBRIO KIDS deo je Obrazovnog sistema EQUILIBRIO, koji uspešno edukuje svoje polaznike u oblasti stranih jezika već punih 18 godina.

Obrazovni sistem EQUILIBRIO  jedna je od najpoznatijih i najuglednijih institucija za učenje stranih jezika na teritoriji grada Beograda. Metod po kome je Obrazovni sistem EQUILBRIO daleko poznat je brižljivo osmišljen konverzacijski metod sa primenom individualnog pristupa u radu, sa fokusom na specifične potrebe svakog polaznika.

U svojoj  bogatoj ponudi Obrazovni sistem EQUILIBRIO ima opšte i specijalizovane kurseve čak 10 stranih jezikapripremne kurseve za polaganje međunarodno priznatih ispitakurseve za preduzećadečije i omladinske kurseveletnje jezičke kampove itd. Obrazovni sistem EQUILIBRIO posluje na čak 11 lokacija u gradu: Trg Republike, TašmajdanZeleni venacVračar – Kalenić (2), Novi Beograd (3), Banovo brdo Voždovac Dorćol.

Jezički centar EQUILIBRIO KIDS organizuje kurseve stranih jezika, letnje i zimske jezičke kampove, kao i pripremne kurseve za polaganje Kembridž ispita za decu uzrasta od 3 do 14 godina.

EQUILIBRIO metod

EQUILIBRIO metod omogućava deci da od najranijeg  uzrasta veoma uspešno i lako usvajaju strane jezike. Razlog uspešnosti je što se njihov govorni aparat razvija upravo tada i omogućava im lako usvajanje glasova stranog jezika. EQUILIBRIO metod stavlja akcenat na podjednako razvijanje sve četiri jezičke veštine istovremeno: govor, čitanje, pisanje i slušanje.

EQUILIBRIO metod podrazumeva učenje kroz igru i zabavu sa vršnjacima, podsticanje mašte i kreativnosti kod dece, kao i konstantno praćenje njihovog napretka i izveštavanje roditelja o istom, kako bi svaki sledeći njihov korak , tokom procesa usvajanja stranih jezika, bio što sigurniji.

Ciljevi kurseva za decu u Jezičkom centru EQUILIBRIO KIDS

EQUILIBRIO metod  usmeren je na 3 osnovna razvojna procesa:

Lingvisticki: Deca od najranijeg uzrasta veoma uspešno i lako usvajaju strane jezike. Razlog tome je što se njihov govorni aparat razvija upravo u tom periodu i omogućava im lako usvajanje glasova nematernjeg jezika. U ovom uzrastu, deca uče ponavljanjem i oponašanjem nastavnika, što garantuje usvajanje pravilnog izgovora.

Edukativni: Naši najmlađi polaznici imaju priliku da se upoznaju sa školskim ambijentom, pojmom učenja i koncentracije. Spontano, kroz igru, deca se upoznaju i sa tehničkim elementima u učionici poput: table, sunđera, markera, ali i sa pojmom sveske, knjige, domaćeg zadatka i školskih obaveza.

Socijalni: Tokom kursa, deca usvajaju model ponašanja prema profesoru i nastavnim sredstvima koja se koriste u nastavi, ali i model ponašanja prema svojim vršnjacima i njihovim roditeljima, bakama i dekama. Deca uče da budu disciplinovana, da pomažu svojim drugarima i razvijaju timski i takmičarski duh kroz brojne zanimljive aktivnosti.

BENEFITI POHAĐANJA KURSEVA U EQUILIBRIO KIDS-u:

  • Brza primena naučenog gradiva
  • Razvijanje dečije mašte i kreativnosti
  • Otkrivanje i razvoj najrazličitijih talenata
  • Razvijanje dečije radoznalosti
  • Razvoj osećanja poverenja i pripadnosti grupi
  • Sticanje novih drugara
  • Kontrolisanje pažnje
  • Sticanje samopouzdanja u komunikaciji i javnom nastupu
  • Sticanje diplome

Jezički centar EQUILIBRIO KIDS nalazi se na tri lokacije:

Kursevi u našoj ponudi:

Engleski za decu od 3 do 10 godina

Nemački za decu od 3 do 10 godina

 Kembridž ispiti za decu od 7 do 10 godina

 Kembridž ispiti za decu od 11 do 14 godina

Letnji jezički kamp