Jezičke veštine

Nakon višegodišnjeg rada sa decom, kontinuiranog praćenja njihovog napretka u usvajanju stranih jezika, ali i analize njihovih potreba, želja, interesovanja i sposobnosti, tim stručnih i iskusnih profesora osmislio je jedinstveni EQUILIBRIO metod učenja stranih jezika.

Ponosni smo na 20 godina rada, hiljade đaka koji sa samopouzdanjem govore strane jezike i jedinstveni EQUILIBRIO METOD koji je naša garancija kvaliteta!

Centralno mesto našeg metoda zauzima komunikacija na stranom jeziku, ali i podjednako razvijanje svih jezičkih veština: govor, slušanje, čitanje i pisanje.

Naš metod neguje timski rad i učenje u grupi, gde najmlađi polaznici uče kroz igru, pesmu, glumu i ples i gde jedni druge međusobno motivišu. Kroz kreativne radionice i društvene igre, deca vežbaju finu motoriku i logičko zaključivanje, podstiču svoju maštu, otkrivaju  talente, a uz sve to obogaćuju vokabular stranog jezika i spontano usvajaju jednostavne, a potom i složenije rečenične konstrukcije.

Učenje kroz igru

EQUILIBRIO metod omogućava deci da od najranijeg  uzrasta veoma uspešno i lako usvajaju strane jezike. Razlog uspešnosti je što se njihov govorni aparat razvija upravo tada i omogućava im lako usvajanje glasova stranog jezika. EQUILIBRIO metod stavlja akcenat na podjednako razvijanje sve četiri jezičke veštine istovremeno: govor, čitanje, pisanje i slušanje.

EQUILIBRIO metod podrazumeva učenje kroz igru i zabavu sa vršnjacima, podsticanje mašte i kreativnosti kod dece, kao i konstantno praćenje njihovog napretka i izveštavanje roditelja o istom, kako bi svaki sledeći njihov korak , tokom procesa usvajanja stranih jezika, bio što sigurniji.

Nastava se izvodi po EQUILIBRIO KIDS planu i programu, koji iz godine u godinu unapređuje tim nastavnika na čelu sa supervizorom nastave koji je zadužen za konstanto praćenje rada predavača, ali i njihovu obuku i usavršavanje na raznim poljima.

LINGVISTIČKI RAZVOJNI PROCES

Deca od najranijeg uzrasta veoma uspešno i lako usvajaju strane jezike jer se njihov govorni aparat razvija upravo u tom periodu.  U ovom uzrastu, deca uče ponavljanjem i oponašanjem nastavnika, što garantuje usvajanje pravilnog izgovora.

EDUKATIVNI RAZVOJNI PROCES

Naši najmlađi polaznici imaju priliku da se upoznaju sa školskim ambijentom, pojmom učenja i koncentracije. Spontano, kroz igru, deca se upoznaju i sa pojmovima table, sunđera, markera, sveske, knjige kao i sa samim pojmom časa.

SOCIJALNI RAZVOJNI PROCES

Tokom kursa, deca usvajaju model ponašanja u nastavi, prema svojim vršnjacima i nastavnicima. Deca uče da budu disciplinovana, razvijaju koncentraciju, uče da pomažu svojim drugarima i razvijaju timski duh kroz brojne zanimljive aktivnosti.

Prednosti naših kurseva

 • Brza primena naučenog gradiva
 • Razvijanje dečije mašte i kreativnosti
 • Otkrivanje i razvoj najrazličitijih talenata
 • Razvijanje dečije radoznalosti
 • Sticanje novih drugara i razvoj osećanja pripadnosti grupi
 • Kontrolisanje pažnje
 • Sticanje samopouzdanja u komunikaciji i javnom nastupu
 • Sticanje diplome

Lokacije za nastavu:

(upisni centar za sve lokacije – naselje Bellville)

 • Novi Beograd – naselje Belville, zgrada Ruža
 • Vračar – Crveni krst, Sazonova 79
 • Zvezdara – Učiteljsko naselje, Mis Irbijeve 53

Otvaramo deci vrata sveta…