OTVARAMO DECI VRATA SVETA...

Kurs engleskog jezika za decu u školi jezika EQUILIBRIO KIDS- Beograd.

Pročitajte više

Kurs nemačkog jezika za decu u školi jezika EQUILIBRIO KIDS- Beograd.

Pročitajte više

Kursevi stranih jezika za starije osnovce u školi stranih jezika EQUILIBRIO KIDS.

Pročitajte više

Beogradski jezički kamp za osnovce od I do VIII razreda na engleskom jeziku.

Pročitajte više

Aktuelno u školici stranih jezika za decu EQUILIBRIO KIDS:

Upis na kurseve za decu!

Uložite u budućnost svog deteta na pravi način, prijavite ga na kurs engleskog.


Pročitaj više

Besplatni demo časovi

Neka vaše dete bude korak ispred svojih vršnjaka, prijavite ga na kurs nemačkog.


Pročitaj više

Letnji jezički kamp 2021.

Spontano rušenje jezičkih barijera kroz igru!


Pročitaj više

Online kursevi za osnovce

Novo u ponudi - online kursevi stranih jezika za osnovce.


Pročitaj više

Jedinstveni EQUILIBRIO KIDS metod učenja

GOVOR

Nastava se odvija 100% na stranom jeziku. Time decu od najranijeg uzrasta podstičemo na aktivnu komunikaciju na stranom jeziku, i to kroz realne životne situacije.

RAZUMEVANJE

Komunikacijom na stranom jeziku od prvog trenutka razvijamo prvu jezičku veštinu-razumevanje izgovorenog sadržaja. Ona je ujedno i osnov za razvoj svih ostalih jezičkih veština.

PISANJE

U početku razvijamo finu motoriku, potom pišemo prva slova, reči, a potom i kraće rečenice. Cilj nam je pismeno izražavanje na stranom jeziku u najkraćem mogućem roku.

ČITANJE

Vladanje osnovama čitanja započinje sa usvajanjem prvih slova stranog jezika. Aktivnim radom na razvoju veštine čitanja postižemo aktivno razumevanje pročitanog teksta.

SLUŠANJE

Redovnim korišćenjem audio i video materijala u nastavi polaznicima se dodatno približava strani jezik. To osigurava pravilan izgovor, ali i bolje razumevanje jezičkih struktura.

Naše lokacije

Kursevi stranih jezika za vašu decunajsigurnija investicija u njihovu budućnost!

Prijavite dete naBESPLATNI DEMO ČAS!

Saznajte više