OTVARAMO DECI VRATA SVETA...

Kurs engleskog jezika za decu u školi jezika EQUILIBRIO KIDS- Beograd.

SAZNAJTE VIŠE

Kurs nemačkog jezika za decu u školi jezika EQUILIBRIO KIDS- Beograd.

SAZNAJTE VIŠE

Kursevi stranih jezika za starije osnovce u školi stranih jezika EQUILIBRIO KIDS.

SAZNAJTE VIŠE

Beogradski jezički kamp za osnovce od I do VIII razreda na engleskom jeziku.

SAZNAJTE VIŠE

Aktuelno u školici stranih jezika za decu EQUILIBRIO KIDS:

UPIS 2021/22. U TOKU

Izaberite jednu od pet lokacija i upišite svoje dete.


Saznajte više

EQUILIBRIO KIDS NA 5 LOKACIJA

Izaberite sebi najbližu lokaciju i prijavite svoje dete!


Saznajte više

Besplatni demo časovi

Uverite se u efikasnost našeg načina rada sa najmlađom decom.


Saznajte više

Letnji jezički kamp 2021.

Spontano rušenje jezičkih barijera kroz igru sa vršnjacima.


Saznajte više

Jedinstveni EQUILIBRIO KIDS metod učenja

GOVOR

Nastava se odvija 100% na stranom jeziku. Time decu od najranijeg uzrasta podstičemo na aktivnu komunikaciju na stranom jeziku, i to kroz realne životne situacije.

RAZUMEVANJE

Komunikacijom na stranom jeziku razvijamo jezičku veštinu-razumevanje izgovorenog sadržaja. Ona je ujedno i osnov za razvoj ostalih jezičkih veština.

PISANJE

U početku razvijamo finu motoriku, potom pišemo prva slova, reči, a potom i kraće rečenice. Cilj nam je pismeno izražavanje na stranom jeziku u najkraćem mogućem roku.

ČITANJE

Vladanje osnovama čitanja započinje sa usvajanjem prvih slova stranog jezika. Aktivnim radom na razvoju ove veštine postižemo aktivno razumevanje pročitanog.

SLUŠANJE

Redovnim korišćenjem audio i video materijala u nastavi polaznicima se dodatno približava strani jezik. To osigurava pravilan izgovor, ali i bolje razumevanje.

Naše lokacije

Kursevi stranih jezika za vašu decu,najsigurnija investicija u njihovu budućnost!

Prijavite dete naBESPLATNI DEMO ČAS!

SAZNAJTE VIŠE