Selekcija kandidata

Jezičkom centru EQUILIBRIO KIDS, selekciju kandidata za rad sa polaznicima od 3 do 14 godina obavlja Sektor za ljudske resurse.

Ponosni smo na 20 godina rada, hiljade đaka koji sa samopouzdanjem govore strane jezike i jedinstveni EQUILIBRIO METOD koji je naša garancija kvaliteta!

Usled povećanja obima posla, novih projekata, ali i obezbeđivanja adekvatne zamene kolega koji su privremeno odsutni, raspisujemo konkurse radi popunjavanja upražnjenih radnih mesta. Proces selekcije kandidata podrazumeva standardizovane tehnike koje sprovode zaposleni obučeni za tu vrstu posla.

Nivo stečenog obrazovanja, prethodno radno iskustvo, planovi i ambicije navedeni u Vašoj radnoj biografiji i motivacionom pismu, odlučujući su faktori na osnovu kojih procenjujemo nivo stručnosti, iskustva i motivisanosti za traženu poziciju u našem Centru.

Prijava za posao ili praksu

Za posao i praksu se možete prijaviti u svakom trenutku, bez obzira na to da li je trenutno otvoren konkurs, a mi ćemo Vas u skladu sa našim potrebama i Vašim iskustvom, pozvati na prvi intervju upoznavanja.

ŠTA DOBIJATE RADOM/OBAVLJANJEM PRAKSE U NAŠEM CENTRU?

Priliku za sticanjem ekspertize u realizovanju nastave stranih jezika za najmlađe polaznike, adekvatnu obuku, mentora i podršku svih kolega tokom procesa prilagođavanja.

Ukoliko ste zainteresovani za honorarno angažovanje ili stalni radni odnos u Jezičkom centru EQUILIBRIO KIDS, molimo Vas, popunite sledeći formular klikom: OVDE