Već 20 godina otvaramo deci vrata sveta!

Radite sa nama

III-VEST-besplatni-demo-casovi

U Jezičkom centru EQUILIBRIO KIDS, proces selekcije kandidata za rad sa polaznicima od 3 do 10 godina obavlja Sektor za ljudske resurse.

Usled povećanja obima posla, realizacije novih projekata, ali i obezbeđivanja adekvatne zamene kolega koji su privremeno odsutni, raspisujemo konkurse radi popune upražnjenih radnih mesta.

Proces selekcije kandidata podrazumeva standardizovane tehnike koje sprovode zaposleni obučeni za tu vrstu posla.

Nivo stečenog obrazovanja, prethodno radno iskustvo, planovi i ambicije navedeni u Vašoj radnoj biografiji i motivacionom pismu, odlučujući su faktori na osnovu kojih procenjujemo nivo stručnosti, iskustva i motivisanosti za traženu poziciju u našem Centru.

Za posao i praksu se možete prijaviti u svakom trenutku, bez obzira na to da li je trenutno otvoren konkurs, a mi ćemo vas u skladu sa našim potrebama i Vašim iskustvom, pozvati na prvi intervju upoznavanja.

 

U procesu selekcije kandidata za rad u dečijem sektoru, u zavisnosti od zahteva konkretne pozicije, koristimo:

  • Intervjue
  • Psihološke testove
  • Testove za utvrđivanje nivoa znanja jezika
  • Testove za držanje prezentacija
  • Timske i/ili individualne simulacije poslovnih situacija

Nakon objedinjavanja svih podataka, naš stručni tim bira kandidate koji najviše odgovaraju zahtevima otvorene pozicije.

ŠTA DOBIJATE RADOM/OBAVLJANJEM PRAKSE U NAŠEM CENTRU?

Priliku za sticanjem ekspertize u realizovanju nastave stranih jezika za najmlađe polaznike, adekvatnu obuku, mentora i podršku svih kolega tokom procesa prilagođavanja.

Ukoliko ste zainteresovani za honorarno angazovanje ili stalni radni odnos u Jezičkom centru EQUILIBRIO KIDS, molimo Vas, popunite sledeći formular klikom: OVDE