LINGVISTIČKI RAZVOJNI PROCES

Deca od najranijeg uzrasta veoma uspešno i lako usvajaju strane jezike jer se njihov govorni aparat razvija upravo u tom periodu.  U ovom uzrastu, deca uče ponavljanjem i oponašanjem nastavnika, što garantuje usvajanje pravilnog izgovora.

EDUKATIVNI RAZVOJNI PROCES

Naši najmlađi polaznici imaju priliku da se upoznaju sa školskim ambijentom, pojmom učenja i koncentracije. Spontano, kroz igru, deca se upoznaju i sa pojmovima table, sunđera, markera, sveske, knjige kao i sa samim pojmom časa.

SOCIJALNI RAZVOJNI PROCES

Tokom kursa, deca usvajaju model ponašanja u nastavi, prema svojim vršnjacima i nastavnicima. Deca uče da budu disciplinovana, razvijaju koncentraciju, uče da pomažu svojim drugarima i razvijaju timski duh kroz brojne zanimljive aktivnosti.

Otvaramo deci vrata sveta…