Prednosti online učenja jezika

Situacija sa Covid 19 nas je sve izmestila iz ustaljenog životnog ritma i poremetila sve planove, kako kratkoročne, tako i dugoročne. Deca idu u školu u potpuno drugačijim uslovima od svih dosadašnjih, odlaze na vannastavne aktivnosti, prekidaju, pa opet započinju. Kontinuitet se gubi u mnogim aktivnostima. Roditelji koji se plaše, traže da njihova deca pređu na online nastavu u školi i na edukativnim vannastavnim aktivnostima. Equlibrio kids je omogućio svojim učenicima online nastavu u realnom vremenu, tj. direktnim uključivanjem na časove jezika. Mnogi roditelji se pitaju u kojoj meri je ovakav vid učenja efikasan i da li je prikladan za njihovo dete. S tim u vezi razgovarali smo sa decom, nastavnicima i roditeljima, istraživali i došli do sledećih zaključaka na osnovu nekih pitanja o ovom tipu učenja.

Da li je online učenje stranog jezika moguće ili ne?

Uz dobru internet konekciju svako učenje u interaktivnom online okruženju je moguće! Naravno, pod tim se podrazumeva učenje u realnom vremenu, tj. u direktnom uključivanju na čas. Na taj način, preslikava se situacija iz učionice, učenici imaju mogućnost da komentarišu, pitaju, diskutuju sa nastavnikom i među sobom. Ukoliko je nastavnik informatički spretan, snalažljiv i poseduje odgovarajuća znanja iz učenja na daljinu, ovakav vid nastave može da bude pandan tradicionalnoj nastavi.

Da li je online procena znanja validna?

Kao najveći izazov postavlja se provera naučenog. Koliko su učenici savladali gradivo ponekad je teško proveriti, ali kao pomoć nastavnicima, uvek su tu kvizovi koji se rade u realnom vremenu, vremenski ograničeni i koji se mogu rešavati dok su kamere na računarima uključene. Na taj način postoji određena kontrola rešavanja različitih vrsta testova.

Da li online učenje prija svim učenicima?

Naravno da ne prija svima, ali generalno ukoliko imate mogućnost da direktno slušate nastavnika, postavljate mu pitanja ukoliko vam nešto nije jasno, nema neke razlike u odnosu na tradicionalnu nastavu. Ipak, svako dete je drugačije, svako ima neke svoje preferencije i obrazovne potrebe. U situaciji kada bismo birali da li ići online ili ne ići uopšte na časove jezika, smatramo da je uvek bolje odlučiti se na pohađanje časova, čak i u ovakvom obliku. Svaki kontinuitet u učenju je značajan. S druge strane, nastavnici su uočili da stidljivijoj deci online nastava u realnom vremenu zaista prija i da su mnogo slobodniji ispred računara nego u učionici.

Da li je online nastava interesantnija učenicima u odnosu na tradicionalnu nastavu?

Učenici kažu da jeste zbog različitih zanimljivih i poučnih prezentacija koje im nastavnici pokazuju. S druge strane, učenici su prilično informatički pismeni i taj vid komunikacije im baš prija jer mogu da nauče ne samo jezik, već i da usavrše svoje informatičke kompetencije. U situaciji kada se ograničavaju socijalni kontakti zbog Covid 19 i ovaj vid interakcije sa vršnjacima pruža izvesnu satisfakciju učenicima.

Da li se više uči na online ili tradicionalnoj nastavi?

Koliko će učenici naučiti zavisi u najvećoj meri od kompetencija nastavnika. S tim u vezi, način na koji će dete pohađati nastavu ne utiče na kvalitet i količinu znanja koje će steći. Dobar nastavnik će uspeti da prenese svoje znanje đacima bilo da ih viđa uživo ili pred kamerama. Potrebno je naglasiti da se nastava u Equlibrio kidsu odvija u malim grupama učenika, pa je interakcija i komunikacija, bez obzira na vid nastave (online ili tradicionalna), omogućena u potpunosti.

Sve u svemu, učenje od kuće, u velikoj meri skraćuje vreme potrebno da se dete dovede i odvede u školicu. Takođe, to vreme se može iskoristiti mnogo bolje u krugu porodice jer deca su u svakom slučaju srećnija kada su više sa svojim roditeljima. I ono što je važno naglasiti, po mišljenju naših učenika, jeste to da je bolje ići i online, nego ne ići uopšte na nastavu stranog jezika jer se naučeno zaboravi ako nema nastave.