U poslednjih nekoliko godina engleski jezik je sve popularniji, i danas je u Srbiji broj onih koji govore engleski jezik mnogo veći nego desetak godina ranije. Neki od razloga su upravo globalizacija i internet zahvaljujući kojima su deca već u najranijem detinjstvu izložena engleskom jeziku kroz muziku, crtane filmove, razne aplikacije, ali i igrice. 

Sve veći broj roditelja se pita da li dete može jezik naučiti samo kroz ove izvore ili je potrebno dodatno, formalno obrazovanje. Iako smo zagovornici formalnog obrazovanja, smatramo da se sve menja, pa je samim tim neophodno i edukaciju prilagoditi i osavremeniti. Izgovor, jezička konstrukcija, pisanje i fond reči su, osim pukog govorenja, veoma bitne stavke, pa je diskutabilno koliko deca ispravno koriste ovaj jezik i potrebno je učenje zaokružiti i više strukturirati.

Deca u najranijem uzrastu nisu svesna značaja učenja stranog jezika, pa je neophodno da im mi roditelji ukažemo koliko je to važno i da im ne dozvolimo da odustanu od kursa koji su započeli, čak i onda kad je znanje već na visokom nivou, jer se nekorišćenjem jezik zaboravlja.

Nepoznavanje engleskog jezika u 21. veku može se slobodno smatrati velikim hendikepom. Ukoliko ne znaju engleski jezik kada odrastu deca neće moći da upišu željenu školu, fakultet ili dobiju posao ukoliko se tu traži tečno korišćenje engleskog jezika.

Svedoci smo da je danas jako mali broj dece koja progovore engleski učeći ga samo u školi i da je često potreban veliki napor da se deca opuste i zaista progovore. Svesni ove činjenice, pre više od 10 godina smo napravili kurseve engleskog za decu u okviru  EQUILIBRIO obrazovnog centra. Kroz igru i zabavu čak i od najranijeg uzrasta deca savladavaju engleski jezik, potpuno nesvesni toga da uče. Pored toga, ne samo da se stiču veštine korišćenja jezika, već se u velikoj meri podstiče razvijanje intelektualnih i socijalnih veština sa kojima najveći broj današnjih mališana ima problem.

Važnost stranih jezika <br> u razvoju deteta

Strani jezik i razvoj dece

Uz kontinuiranu podršku nastavnika, u EQUILIBRIO Kids-u, deca uče kroz igru i zabavu, stiču samopouzdanje, razvijaju intelektualne, socijalne veštine, ali i finu motoriku. 

Bolja pažnja i koncentracija kroz učenje stranog jezika 

Usmerenost na sadržaj koji se obrađuje je od presudnog značaja za uspeh u školi. Učenici koji slabije prate nastavu, često imaju lošije rezultate od svojih vršnjaka koji su koncentrisani na rad. Tokom časa u EQUILIBRIO Kids-u, učenici se podstiču da pažljivo slušaju, budu aktivni i fokusirani na aktivnosti.

Govor i strani jezik

Na časovima se isključivo komunicira na stranom jeziku. Čak i kada učenici pitaju za značenje neke reči ili fraze, objašnjava im se na tom stranom jeziku. Potom ih nastavnici vode ka tome da sami upotrebljavaju naučene reči i fraze u drugom kontekstu  i tako se deca oslobađaju govorne blokade.

Razvoj fine motorike kroz učenje stranog jezika

Od najranijeg uzrasta na našim časovima učenici vežbaju koordinaciju oko-ruka, crtaju, pišu, pa prilikom polaska u prvi razred naši najmlađi polaznici imaju spremne prstiće za učenje pravilnog pisanja u školi.

Socijalne veštine

Kroz komunikaciju, interakciju sa vršnjacima, učenici stiču bitne socijalne veštine i asertivnost u odnosima sa drugima. Pored toga, tokom časova se obrađuju teme njima bliske i uče da debatuju, podstiču se da razmišljaju i argumentuju na jedan društveno prihvatljiv način, a uz to sve vreme pričajući na engleskom.

Ukoliko smatrate da vašem detetu nisu neophodni časovi engleskog tokom čitave školske godine, predlažemo vam da razmislite o Jezičkom kampu na kome se deca super zabavljaju tokom Zimskog ili Letnjeg jezičkog kampa koji se odvijaju u Beogradu tokom raspusta kada ste vi na poslu. 

 Na EQUILIBRIO jezičkom kampu školarci komuniciraju na engleskom jeziku ceo dan, šale se sa vršnjacima, idu napolje, ne koriste telefone, a sjajno se provode. Na kampu se sve ove jezičke, intelektualne, motoričke i socijalne veštine razvijaju još brže zahvaljujući tome što učenici osam sati dnevno provode u okruženju u kom se koristi samo engleski jezik. Na taj način aktivno se podstiču sve moždane vijuge, a da deca toga nisu ni svesna jer će provesti najbolji zimski raspust do sada. 

U toku je upis na Zimski jezički kamp koji se ove godine odvija u dve smene na 3 lokacije u Beogradu, pa možete prijaviti vašeg osnovca već danas!

Na našem sajtu možete prijaviti svog osnovca, a za više informacija, slobodno nas pozovite: 061 26 10 328.