Svaka aktivnost zahteva vreme, pa tako i učenje. Učiti znači svesno i namerno pamtiti određene sadržaje koji onda iz kratkoročne prelaze u dugoročnu memoriju. Na taj način se stiču znanja, veštine i usvajaju navike te dolazi do trajne promene, tj. učenja. Najbolje se pamte sadržaji koji su smisleni, logički povezani sa prethodnim iskustvima i čija se primena otkriva tokom tog procesa.

Da bi se sadržaji zaista usvojili, povezali sa prethodno naučenim i iskoristili u pravoj situaciji, potreban je kontinuitet u učenju. Dakle, potrebno je kontinuirano korišćenje vremena za učenje. Naravno, postoje sadržaji koji se nauče poput matematičkih aksioma i zauvek ostanu urezani u pamćenju. Ali, kada je reč o učenju stranog jezika, neophodno je stalno ponavljati naučeno i nadograđivati ga novim saznanjima.

Roditelji dece prvog razreda često smatraju da učenje engleskog jezika ne treba nastavljati u školici jezika jer deca kreću da ga uče ozbiljnije u školi. Međutim, sa polaskom u treći razred počinje veoma ozbiljno pisanje, kako reči, tako i rečenica na časovima engleskog jezika. U tom periodu između prvog i trećeg razreda obično se izgubi kontinuitet učenja engleskog jezika, pa deci bude veoma teško da prate nastavu u školi. Velika su odeljenja i dešava se da u toku jednog časa učenici ne stignu ni da odgovaraju, niti da ih nastavnik čuje. Takođe, sa latinicom u školi se kreće u drugom polugodištu drugog razreda, a do tada naši polaznici savladaju skoro sva slova abecede. Samim tim, njima u školi bude mnogo lakše da hvataju korak sa gradivom.

Zašto je bitan kontinuitet u učenju stranog jezika
Zašto je bitan kontinuitet u učenju stranog jezika

Dakle, veoma je važno ne praviti pauze u učenju jezika posebno u ovom uzrastu, jer je i učenje pisanja latiničnog pisma neophodno, posebno kao priprema za školske obaveze. Učenje abecede zahteva određene veštine koje naši edukatori u Equlibrio kidsu poseduju. Koristeći metodike moderne nastave i rad u malim grupama naši nastavnici vode učenike u njihovom obrazovnom pohodu, prate njihov napredak i raduju se svakom njihovom uspehu.

Nastava za decu od 6 do 10 godina u Equlibrio kidsu bazirana je na konverzacijskim radionicama, jezičkim kvizovima i što je najvažnije podjednakom razvijanju svih jezičkih veština: govora, čitanja, pisanja, slušanja i razumevanja. Kod nas nema pauza u radu, stalno ponavljamo ono naučeno dok učenicima izgovor, fraze i konverzacija ne pređu u skoro, pa automatsku radnju. Pored toga, nadograđujemo sve prethodno stečeno i usvojeno i usavršavamo sve elemente učenja stranog jezika.

Zanimljivim aktivnostima, tekstovima prilagođenim uzrastu deteta, individualnim pristupom svakom detetu i njegovoj prirodi kontinuirano doprinosimo boljem i savršenijem znanju, kao i većem uspehu u školi.

Ako niste sigurni koji je pravi put za vašeg mališana, kada da krene, odnosno nastavi sa učenjem engleskog jezika, ili da li je za njega bolji rad u manjoj grupi ili individualni časovi, dovedite ga na besplatan demo čas da vam pomognemo da napravite pravu odluku. Više informacija potražite na: www.kursevizadecu.com.