Današnjica i govorni problemi

U poslednje vreme često možemo čuti upozorenja logopeda da veliki broj dece ima problem sa govorom, sa izgovaranjem određenih glasova, a kod malo starije dece javljaju se problemi sa disleksijom, disgrafijom, diskalkulijom,…Ta deca, potom, imaju manje pažnje za nastavu, teško prate predavanja, dosadno im je i teško uče. Jedan problem rađa drugi.

Zašto je to tako?

Nekada je u osnovi razvojnih problema genetika, a nekada je taj problem samo posledica neaktiviranja izvesnih motornih i govornih centara.

Kod dece je od rođenja potrebno aktiviranje raznih mišića prstiju, ruku, nogu i glave kako bi se govor pravilno razvijao. Od treće do šeste godine intenzivno treba raditi na finoj motorici, kako bi se i prsti pravilno razvili za funkciju pisanja. Ukoliko deca dugo gledaju u ekran ili im je glavna zanimacija igranje igrica na telefonu, smanjuje se motorička aktivacija i mozak barata manjim brojem informacija ključnim za pravilan celokupan razvoj deteta.

Pokret i govor

Razvoj govora je neodvojiv od razvoja motorike. Pokret stimuliše govor, a onda se kombinacijom ovih aktivnosti sinapse u mozgu brže povezuju i omogućavaju pravilan razvoj.

U EQULIBRIO KIDS-u zahvaljujući metodu koji koristimo za učenje jezika, od malih nogu sa našim učenicima vežbamo motoriku, grafomotoriku i govor. Deca vežbaju koordinaciju oko-ruka, podstiču se da održavaju ravnotežu, najmlađi nikada nisu pasivni i uvek se nove reči, fraze i rečenice uče u pokretu. Kroz igru, glumu, stavljanje u realne situacije, savladavaju se sve jezičke barijere brzo, precizno i tačno.

Kako sprečiti poteškoće u razvoju deteta?

Zašto je to bitno?

Naša metoda, koju kontinuirano unapređujemo već više od 20 godina, pokazala je da naši učenici koji od malih nogu kreću na kurseve stranih jezika nikada nemaju problem sa smetnjama u govoru i pisanju kasnije u školi. Izgovaranje reči, podsticanje na verbalno izražavanje punim rečenicama, realne situacije i pokret našu decu usmeravaju ka pravilnom razvoju govora i mišljenja.

Za više informacija o našem metodu i načinu rada, pozovite nas na 061 26 10 328.