Strani jezici za decu – grupna ili individualna nastava?

Danas je prava retkost upoznati nekoga ko engleski jezik govori tečno, a naučio ga je u osnovnoj školi. Sa ciljem da roditelji olakšaju svojoj deci proces usvajanja stranog jezika, da ih motivišu za učenje i olakšaju pripremu kontrolnih zadataka, često su u dilemi – da li dete da strani jezik uči individualno ili da tokom školske godine pohađa kurs engleskog ili nemačkog jezika u manjoj grupi dece?

U osnovnim školama đaci usvajaju osnove stranog jezika i veoma korisna znanja, ali u odeljenjima sa mnogo dece, nažalost nema dovoljno prosora za mentorski rad i praćenje njihovih individualnih potreba i napretka. Vrlo često ni najbolji i veoma iskusni nastavnici, koji su maksimalno posvećeni svojim učenicima, ne mogu da ostvare željene rezultate zbog brojnosti dece i nedostatka vremena. Zato su jedino rešenje kursevi stranih jezika za decu u manjim grupama ili individualni časovi.

Individualni časovi engleskog i nemačkog za decu

U EQULIBRIO KIDS-u učenici imaju mogućnost i da pohađaju individualni kurs tokom cele školske godine ili individualni kurs namenjen pripremi za kontrolni zadatak i popravci ocene u osnovnoj školi.  Individualni kurs sa paketom od četrdeset školskih časova je pravi izbor ukoliko želite da dete u kontinuitetu radi na podizanju nivoa znanja i unapređivanju svih jezičkih veština, dok je paket od 5  ili 10 individualnih časova, koji nazivamo i Popravi svoju ocenu usmeren na to da osnovci za kratko vreme savladaju gradivo stranog jezika, dostignu željeni napredak i poprave svoju ocenu u školi.

Kursevi za decu

Šta je bolje za dete – grupni kurs stranog jezika ili individualni (privatni) časovi?

Vreme je da damo odgovor na često postavljano pitanje i konačno razrešimo jednu od najčešćih dilema roditelja.  Šta je bolje za dete – rad u maloj grupi vršnjaka ili individualni rad sa nastavnikom? Oba smera imaju svoje prednosti, ali šta je bolje za koje dete zavisi od više faktora: od karaktera deteta, njegovog temperamenta i stečenih navika, od edukativnih potreba i potencijalnih izazova koje dete ima sa gradivom stranih jezika kao i krajnjeg cilja. Često se dešava da nas kontaktiraju roditelji koji u narednih nekoliko meseci ili par godina planiraju preseljenje, pa je veoma važno da dete što brže i uspešnije usvoji strani jezik shodno svojim mogućnostima.

Prednosti učenja stranog jezika u grupi

Naime, u grupi se dete brže oslobađa, pored podsticaja nastavnika, postoje i podsticaji grupe i istaknutijih učenika koji pokreću čitavu grupu ka višim postignućima. Dete, pored toga što uči iz svojih uspeha i grešaka, uči i iz tuđih. Grupna dinamika je zanimljiva, iako se uvek prate individualne edukativne potrebe svakog učenika.

Prednosti individualnih časova stranih jezika

S druge strane, individualni časovi omogućavaju detetu da sve vreme samo ono razgovara sa nastavnikom, da aktivira svoje pasivno znanje i da se oslobodi u komunikaciji, da bude uključeno i da je sva pažnja usmerena samo na njega. Osnovna prednost individualnih časova stranog jezika je posvećenost gradivu koje dete nije u potpunosti savladalo kao i na ispravljanju grešaka.

Kursevi engleskog i nemačkog jezika za decu

Naš Jezički centar EQULIBRIO KIDS organizuje  kurseve engleskog i nemačkog jezika za decu i osnovce već više od 20 godina, po jedinstvenom EQUILIBRIO METODU. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u radu sa decom, naš metod garantuje sjajne rezultate, zbog čega nam roditelji poklanjaju svoje poverenje, a ono što je nama posebno važno jeste što deca uvek rado dolaze na časove.
Kroz igru, pokret i simulaciju realnih životnih situacija, učimo svoje polaznike od malih nogu, jezičke fraze, izraze i komunikaciju. Družimo se, pevamo, zabavljamo i savršeno učimo engleski i nemački jezik. Grupe su male, pa je individualni pristup svakom učeniku potpuno zagarantovan. Svaki polaznik ima priliku da se iskaže, da govori, da pokaže umeće pisanja ili čitanja. Na taj način, bez straha od neuspeha, naši polaznici razbijaju jezičke barijere, prevazilaze strah od greške pred drugima i sa potpunim samopouzdanjem ovladavaju novim jezičkim veštinama. Ono što je najvažnije jeste da naši nastavnici pomno prate razvoj i napredak svakog polaznika i o tome redovno izveštavaju roditelje.

Ukoliko niste sigurni da li je vašem detetu potrebna drupna ili individualna nastava engleskog ili nemačkog jezika,  možete nas pozvati na 060 02 33 299 da zajedno pronađemo najbolje rešenje koje će dati željene rezultate.

U našem Centru upis na kurseve stranih jezika za decu traje tokom cele školske godine. Ukoliko je vaše dete školarac uzrasta od 11 do 17 godina, sve o aktuelnom upisu saznajte klikom na upis na kurseve jezika za školarce.