Strani jezik

Retkost je da upoznate nekog ko engleski jezik govori tečno, a naučio ga je u školi. Jedna od najčešćih dilema roditelja je da li dete engleski da uči individualno, kroz privatne časove ili na kursu stranog jezika u manjoj grupi dece?

Učenje stranog jezika u školi

U školama đaci usvajaju osnove i veoma korisna znanja, ali u odeljenjima sa mnogo dece, taj proces često nema efekte koje bi mogao da ima u manjim grupama ili u individualnom radu. Čak ni najbolji nastavnici ne mogu sa učenicima da ostvare rezultate koje bi uspeli da su odeljenja mnogo manja.

Kursevi jezika

EQULIBRIO KIDS organizuje kurseve jezika za decu i osnovce više od 20 godina, po specifičnom i prepoznatljivom metodu koji oduvek ima efekte i zbog kog nam deca uvek rado dolaze na časove.

Kroz igru, pokret, realne situacije, učimo od malih nogu jezičke fraze, izraze i komunikaciju. Družimo se, pevamo, zabavljamo i savršeno učimo engleski i nemački jezik. Grupe su male, pa je pristup svakom učeniku moguć na individualizovan način, svaki učenik ima mogućnost da se iskaže, da govori, da pokaže umeće pisanja ili čitanja. Na taj način, bez straha od neuspeha, naši učenici razbijaju barijeru govora pred drugima i sa potpunim samopouzdanjem osvajaju nove jezičke veštine.

Individualni časovi

U EQULIBRIO KIDS-u učenici imaju mogućnost i da pohađaju individualni kurs ili kurs Popravi svoju ocenu iz engleskog ili nemačkog jezika. Individualni kurs sa paketom od četrdeset školskih časova je pravi izbor ukoliko želite da dete u kontinuitetu radi na podizanju nivoa znanja i unapređivanju svih jezičkih veština, dok je kurs Popravi svoju ocenu usmeren na to da za kratko vreme savladaju gradivo stranog jezika, dostignu željeni napredak i poprave svoju ocenu u školi.

Prednosti i nedostaci

Postavlja se pitanje šta je bolje za dete, rad u maloj grupi ili individualni rad. Oba smera imaju svoje prednosti, ali šta je bolje za koje dete zavisi od samog karaktera deteta, njegovih navika i edukativnih potreba. Takođe, zavisi i od eventualnih izazova koje dete ima sa gradivom stranog jezika.

Naime, u grupi dete se brže oslobađa, postoje, pored podsticaja nastavnika, i podsticaji grupe i istaknutijih učenika koji pokreću čitavu grupu ka višim postignućima. Dete, pored toga što uči iz svojih uspeha i grešaka, uči i iz tuđih. Grupna dinamika je zanimljiva, iako se uvek prate individualne edukativne potrebe svakog učenika.

S druge strane, individualni časovi omogućavaju detetu da sve vreme samo ono priča sa nastavnikom, da bude u potpunosti uključeno, koncentrisano i da je sva pažnja usmerena samo na njega. Potpuno praćenje onoga što nije savladano i ispravljanje grešaka jesu prednosti ovakvog vida rada sa decom i osnovcima.

Da li Vašem detetu, po karakteru, više odgovara grupni ili individualni način rada? Ukoliko se dvoumite, možete nas pozvati na 061 26 10 328.