Motivacija… Čarobni je pokretač na aktivnost, podsticaj koji angažuje, nosilac određenih oblika ponašanja i u svom odsustvu često navođeni argument za nedostatak rezultata učenja.

Kada je reč o osnovcima, roditelji i deca najčešće imaju iste ciljeve u pogledu učenja i akademskih postignuća, ali se nekada dešava da deca izgube motivaciju za učenje. Što se tiče školskih obaveza, ocene su najfrekventniji motivator i učenici, bez obzira da li ih pokreće želja da nešto novo savladaju ili da dobiju dobru ocenu, uspevaju da se izbore sa nedostatkom motivacije. Međutim kada se radi o vanškolskom učenju stranih jezika gde ne postoje ocene i gde se očekuje unutrašnji pokretač na učenje, situacija je malo drugačija.

ZNANJE STRANOG JEZIKA POKAZATELJ PISMENOSTI U 21. VEKU

Roditeljima je jasno da je strani jezik neophodnost u današnjem svetu brzog razvoja tehnologije i velikog broja informacija do kojih je veoma lako doći. Da bi se snašli u moru podataka koji su im dostupni, deca treba da znaju da razdvoje bitno od nebitnog, istinite od lažnih informacija i to najčešće na engleskom jeziku. Danas je skoro za svaki posao neophodno poznavanje bar jednog stranog jezika i roditelji imaju motivaciju da njihova deca u budućnosti poseduju dobru osnovu za ono što ih čeka kada uđu u svet rada.

NEOPHODNOST VS ZASIĆENOST

Ali, šta je sa decom? Da li osnovci mogu da imaju tako dalekosežna razmišljanja u periodu kada im je najbitnije sada i ovde? Kako ih podstaći da ulože napor i energiju u izučavanje stranog jezika kada osete umor, zasićenost od obaveza i nezainteresovanost za dodatne časove stranog jezika? Tada se roditelji osećaju frustrirano, nemoćno i neuspešno. Imaju utisak da do deteta ne dopire ništa što im govore i savetuju. Uznemirenost roditelja se prenosi na dete i stvara se začarani krug iz kog je teško izaći. Jedan neuspeh je uvek praćen drugim neuspehom.

PAR SAVETA KOJI DAJU EFEKTE

Roditelji, vi ste ti koji ste odrasli, vi ste ti koji treba da izbroje do deset pre nego što krenu sa osudama i grdnjama. Duboko udahnite, smirite svoje nabujale emocije i probajte da razgovarate sa detetom.

Saslušajte svoje dete, pre svega, pustite ga da priča, podstičite ga kako biste saznali u čemu je problem. Problemi mogu biti razni – preopterećenost obavezama, problemi sa vršnjacima u grupi, nezanimljivo gradivo, teško gradivo zbog kog se dete oseća neuspešnim, nesporazumi sa nastavnikom i mnogi drugi. Otkrijte slušanjem svog deteta šta je razlog nemotivisanosti za učenje stranog jezika.

Napravite strategiju učenja zajedno sa detetom. U zavisnosti od problema koji ima, zavisi i strategija daljeg pristupa gradivu. Dogovorite se da li i kada bi prijavio polaganje stranog jezika, na koji način da postavlja pitanja nastavniku da bi dobio odgovor koji je neophodan za dalje napredovanje, kako da porazgovara sa vršnjacima ne bi li rešili probleme koje imaju.

Dajte detetu ideje za učenje preko savremenih tehnologija, aplikacija na mobilnom telefonu (igrice, sajtovi). Pronađite sadržaje primerene njihovom uzrastu.

Gledajte zajedno filmove na jeziku koji uči, ali bez prevoda. Ukoliko i znate jezik na kom je film, tražite od deteta da vam objasni šta se dešava, da vam nešto prevede, pohvalite dete.

Zamolite dete da vam napiše reči vaše omiljene pesme na stranom jeziku, a onda je zajedno prevedite.

Ovo su samo neki od načina na koji ćete uspeti deci da vratite veru u to da su strani jezici bitni, veoma korisni i svrsishodni, a ujedno ćete ih motivisati da nastave tamo gde su stali. Najbitnije od svega je što ćete provesti kvalitetno vreme sa svojim osnovcem, a da ga niste „gnjavili“ pričama o tome šta i kako treba da radi da bi nekada bio uspešan u životu.