Kada deca krenu u drugi razred osnovne škole, roditelji često donose odluku da ih upišu u školu stranog jezika jer tada kreću ocene u školi, a zahtevi koji se postavljaju pred učenike često prevazilaze ono što se učilo i radilo na časovima.  U EQUILIBRIO KIDS školi stranih jezika ti učenici pohađaju program koji je namenjen početku pisanja, usvajanju alfabeta, povezivanju slova alfabeta sa pojmovima koji njima počinju, povezivanju slova u reči – zapravo počinju od postavljanja temelja za čitanje i pisanje na engleskom jeziku. Ovaj proces je neminovan ako dete nije ranije išlo na časove stranog jezika na nekom kursu, jer u školi se, u velikim grupama i sa programom kojim se tek savladava latinica srpskog jezika, ovaj deo učenja nekako „preskočio“.

U školi su, u tom periodu, bez obzira na to što deca tek uče latinicu, krenuli sa kontrolnim zadacima koji podrazumevaju da deca već znaju da čitaju i pišu. Zadaci sadrže potvrdne, odrične i upitne oblike pomoćnih i glavnih glagola, što je detetu apstarktno, teško, gotovo nemoguće da savlada bez ikakve osnove i pomoći sa strane. Ova poteškoća se javlja jer se u školi očekuje od dece da prebrzo napreduju i to, u najvećem broju situacija da gradivo maltene sami savladaju, što je nemoguće, a sve to dok su još na početku svog jezičkog putovanja.

Naša iskustva u EQUILIBRIO KIDS su nam pokazala da deca koja ranije počnu sa učenjem jezika, lakše savladavaju zahtevnije zadatke jer imaju više vremena da usvoje osnove jezika pre nego što se suoče sa pisanjem i čitanjem na stranom jeziku. Stoga naši polaznici, koji su sa nama od svoje pete ili šeste godine, nemaju nikakvih teškoća u učenju engleskog jezika u školi, osim što im nekada bude malo dosadno na školskim časovima. Kontrolni zadaci se sa lakoćom rešavaju i nema potrebe za nekim dodatnim privatnim časovima.

Međutim, kada se deca pojave na kursu stranog jezika u drugom ili trećem razredu, postoji bojazan da će doći do raskoraka između školskih zahteva i osnova koji se u na kusu engleskog jezika moraju savladati kako bi se gradivo nadograđivalo na ispravne temelje znanja, ali roditelji tada počinju da brinu.

Kurs stranog jezika <br> nije isto što i privatni časovi

Roditelji izjednačavaju kurs engleskog jezika sa privatnim časovima ili sa podrškom školskom gradivu, a to nikako ne može biti u situaciji kada se učenik prvi put susreće sa osnovama engleskog jezika na jedan sistematičan način. U EQUILIBRIO KIDS školi stranih jezika roditeljima dajemo do znanja da kada dete krene i sa 8 godina kod nas na kurs da je to zahtevnije, izazovnije i za nas i za dete, ali nije nemoguće. Najvažnije je da dete ostane motivisano, da ga roditelji uvek podstiču da ide na časove, da redovno radi domaće zadatke i da ne posustane jer će mu samo u jednom trenutku kliknuti i strani jezik će mu postati lak za savladavanje. Tada će se podići i samopouzdanje, a ocene u školi će postati bolje. Za svaki proces učenja potrebno je vreme, motivacija i rad. Stoga dete ne treba da oseća averziju prema učenju stranog jezika, već zadovoljstvo i polet.

Naš metod  u EQUILIBRIO KIDS školi stranih jezika je takav da kroz zanimljive sadržaje i aktivnosti podstičemo spontano i nenamerno učenje, posebno kod mlađe dece, te oni nemaju pritisak da je sve za ocenu i nemaju osećaj da moraju da uče, već uče kroz konverzaciju, metodičke igre i usmerene aktivnosti.

Da zaključimo…

Ako spadate u grupu roditelja čije dete je krenulo u školicu jezika sa 3,4 ili 5 godina, ne bi trebalo da imate školske izazove u vezi sa nastavom engleskog jezika, ali ako ste svog osnovca prvi put upisali u školu engleskog sa 8 ili 9 godina, molimo vas imajte strpljenja, sačekajte da se postave ispravni temelji u savladavanju jezika, a ocene će vremenom doći. Važno je da budete svesni da kurs jezika nije isto što i privatni časovi, da se na kursevima postavlja prava baza za učenje jezika koja će se vremenom nadograđivati, vaše dete će govoriti sa lakoćom engleski jezik, a ni ocene u školi neće izostati.

Za više informacija o našem metodu rada i zakazivanju probnog časa, pozovite 061 26 10 328.