Kao posmatrači ili čak učesnici u obrazovnom sistemu, često se suočavamo s pitanjem koje nas podstiče da se zamislimo: Da li je ocena najvažnija? Konkretno, kada govorimo o učenju stranih jezika, kao što je na primer engleski, ovo pitanje postaje od suštinskog značaja.

Školska ocenjivanja u velikim grupama

U školi, učenje jezika se često odvija u velikim grupama, gde je nastavnik ograničen vremenom i resursima da posveti svakom učeniku dovoljno pažnje. Kako onda možemo očekivati da se deca potpuno izraze i razviju svoje jezičke veštine u ovakvom okruženju? Ocene koje dobijaju u školi, iako su važne, često ne odražavaju stvarno znanje jezika.

Ocena vs. Znanje: kvalitetnije učenje engleskog

Ponekad, roditelji odluče da deca prekinu kurs stranog jezika van škole, jer se nastavnik promenio ili zato što misle da će biti lakše da dobiju visoku ocenu u školi. Ali ovde dolazimo do važnog razmatranja: treba li učiti za ocenu ili za znanje?

Da li ste nekada imali utisak, ili vam je dete reklo da je dobilo 5 na kontrolnom, a da baš i nije znalo reči koje su se koristile na samom testu? E, pa ima i takvih slučajeva, jer inteligentna deca umeju da „provale“ sistem testiranja i da, bez bazičnog, suštinskog znanja dobiju odličnu ocenu. Ali, da li je to poenta obrazovanja?

Znanje engleskog jezika ide mnogo dalje od brojki na papiru. Ono omogućava deci da komuniciraju sa ljudima iz različitih delova sveta, da pristupe bogatom izvoru informacija na internetu i da budu konkurentniji na budućem tržištu rada.

Učenje jezika je ulaganje u budućnost vašeg deteta koje će mu omogućiti da se otvori prema svetu.

Da li je ocena <br> najvažnija?

Napredak vs. Stagnacija

Prekid kursa stranog jezika ne dovodi nužno do stagnacije, već može dovesti do nazadovanja u znanju engleskog jezika. Kada prestanemo da praktikujemo strani jezik, postepeno ga zaboravljamo. Kao što zaboravimo veštine koje ne koristimo, tako se i jezičke sposobnosti mogu izgubiti ako se ne održavaju. Stoga je kontinuitet u učenju od velikog značaja.

Kvalitetno vreme i komunikacija

Osim što se jezičke veštine razvijaju, kursevi stranih jezika van škole pružaju deci priliku za kvalitetno provođenje vremena. Deca uče, druže se, komuniciraju i stvaraju uspomene koje će nositi sa sobom kroz ceo život. Deca se podstiču da misle, da povezuju naučeno, da razvijaju kritičko mišljenje i svoj stav o raznim životnim pitanjima, a sve to bez telefona i kroz interakciju sa vršnjacima. Ovo iskustvo je neprocenjivo i izlazi iz okvira običnih školskih ocena.

Zaključak

Ocene su važne, ali nisu sve. Kada je u pitanju učenje engleskog jezika, treba da gledamo dalje od brojki na papiru. Treba da gledamo u budućnost naše dece i razmišljamo o znanju koje će im omogućiti da uspešno prolaze kroz sve izazove i mogućnosti koje svet nudi. Kursevi stranih jezika pružaju tu priliku, a EQULIBRIO KIDS je mesto gde deca ne samo uče, već i stvaraju vredna iskustva koja će ih obogatiti kao osobe.

Dakle, neka ocene budu samo jedan od aspekata učenja jezika, ali neka znanje bude ono što se stvarno računa. Vaše dete će vam, sigurno, jednog dana biti zahvalno na tome.

Za više informacija o kursevima stranih jezika možete dobiti pozivom na telefon 061 26 10 328 ili na našem sajtu www.kursevizadecu.com