Da li se i Vašem detetu desilo da je „popustilo“ kada je reč o oceni iz engleskog, i to baš u trećem razredu osnovne škole. Različiti su razlozi za to, ali na osnovu dugogodišnjeg iskustva u radu sa decom, smatramo da je ovo proces koji se događa velikom broju učenika i da imamo rešenje za taj izazov.

Engleski jezik u prvom razredu osnovne škole

U prvom razredu se učenicima daju opisne ocene, to je proces prilagođavanja školskom sistemu rada i pokušaj olakšavanja adaptacije prelaska iz predškolskog okruženja u školu. Školski program engleskog jezika podrazumeva usvajanje osnovnih pojmova kroz učenje pesmica, glumu, igrice jer se podrazumeva da deca kreću da uče od početka. EQULIBRIO KIDS metod na ovaj način radi sa decom uzrasta od 4 i 5 godina, tako da se do prvog razreda već uvede alfabet i započne proces opismenjavanja.  

Engleski jezik u drugom razredu osnovne škole

U drugom razredu počinju kvantitativne ocene. Najčešće se učenici motivišu dobrim ocenama na početku, kako bi se podstakli da više i predanije uče. Školsko gradivo je vrlo slično onom u prvom razredu, delimično se usložnjava, a metoda ostaje ista jer nastavnici nisu u mogućnosti da rade sa decom na pisanju dok se ne savlada latinično pismo srpskog jezika. Naši učenici, s druge strane, nastavljaju sa usavršavanjem alfabeta i nadograđuju osnove čitanja i pisanja i u drugom razredu. Kroz naš višedecenisjki rad sa decom pokazalo se da deci ne predstavlja nikakav problem uporedno savladavanje i srpskog i engleskog alfabeta. Šta više, učenje latinice u školi im je olakšano jer su već upoznati sa njenim znakovima. 

Engleski jezik u trećem razredu osnovne škole

Dolaskom u treći razred, posebno kada je reč o engleskom jeziku, može se reći da se od učenika odjednom očekuje mnogo. Treba da znaju da pišu latinicu, da pišu reči i kratke rečenice na engleskom i da tečno odgovaraju na postavljena pitanja. Uzimajući u obzir činjenicu da ih je u razredu mnogo, da imaju različito predznanje, ali i da prethodne godine nisu mnogo pisali, ni nastavnicima u školi nije nimalo lako. S druge strane, deca koja su se susrela sa svim zahtevima učenja stranog jezika po EQULIBRIO KIDS metodu u ovom uzrastu školsko gradivo veoma lako savladavaju. 

Zašto loše ocene iz engleskog jezika počinju u 3. razredu?

Kako naučiti engleski i imati dobru ocenu u školi?

U periodu između prvog i trećeg razreda, ukoliko roditelji odustanu od školice jezika i smatraju da je njihovom detetu dovoljno samo da engleski uče u školi, nastaje diskontinuitet u učenju jezika. Naime, u školici jezika naši učenici spontano, bez pritisaka i uz konstantnu podršku nastavnika, uče reči, jezičke konstrukcije, a pisanje se postepeno uvodi, već od šeste godine. Iz tog razloga, naši učenici nemaju problema sa izgovorom, alfabetom, pa ni sa osnovnim vremenima. Odgovaranje na pitanja u pravom obliku njima postaje prirodan proces, a čitanje se toliko spontano usvaja da u trećem razredu nemaju nikakvih prepreka u znanju, razumevanju i povezivanju osnovnih jezičkih konstrukcija.

Takođe, već pomenuti izazov sa učenjem latinice u školi tek u drugom polugodištu drugog razreda, našim polaznicima nije nikakav problem, jer oni do tada savladaju sva slova alfabeta. Samim tim, njima u školi bude mnogo lakše da hvataju korak sa gradivom. Kod nas nema pauza u radu, stalno ponavljamo ono naučeno dok učenicima izgovor, fraze i konverzacija ne pređu u skoro, pa automatsku radnju. Pored toga, nadograđujemo prethodno usvojeno znanje, ali konstantno usavršavamo čitanje, pisanje, slušanje i govor stranog jezika.

Ako niste sigurni koji je pravi put za vašeg mališana, kada da krene, odnosno nastavi sa učenjem engleskog jezika, ili da li je za njega bolji rad u manjoj grupi, individualni časovi ili online časovi, pozovite nas da vam pomognemo da donesete pravu odluku na telefon broj 061 26 10 328. Više informacija potražite klikom na: www.kursevizadecu.com.