Svi imaju ovu nedoumicu u potrazi za pravom školom jezika za svoje dete. Dešava se da čuješ od prijatelja da su nekom privatnom školom jezika prezadovoljni ili da im dete uopšte nema dobru ocenu iako ide na kurs jezika. Kako bismo razumeli u potpunosti uzročno-posledičnu vezu iz  naslova ovog teksta moramo da krenemo iz početka.

Da li je tvoje dete učilo strani jezik van osnovne škole?

Od odgovora na ovo pitanje zavisi u kom smeru će se odvijati dalji rad tvog deteta na stranom jeziku ali do toga ćemo doći za koji minut. Prvo da vidimo šta se radi na kursevima jezika. Oni su osmišljeni tako da u malim grupama i individualnim pristupom, tvoje dete radi na poboljšavanju opšteg znanja jezika i  podizanju nivoa.

Kada svog osnovca upisuješ na kurs jezika prvo će testirati detetovo predznanje kako bi mu odredili nivo. Sada već dolazimo do momenta kada će te u školici pitati: „Da li je tvoje dete ranije išlo u školicu jezika?“ I tu se pravi razlika između dece istog uzrasta.

Dete koje je počelo da uči engleski jezik od predškolskog uzrasta već u trećem razredu ima viši nivo znanja od svojih vršnjaka. To znači da će na kursu jezika učiti i neke naprednije stvari.

Sa druge strane, dete koje nikada pre osnovne škole nije učilo engleski jezik, u nekom trenutku imaće poteškoće da prati školsko gradivo. Zato je neophodno da prvo postavi osnovu i podigne svoj opšti jezički nivo, a kontinuiranim i sistematskim radom može veoma brzo da se „stigne“ školsko gradivo.

Imajući sve ovo u vidu, gradivo na kursu i u školi može da se podudara, u većoj ili manjoj meri. Čak i kada se desi da se gradivo podudara to ne znači da će od časa do časa biti obrađene iste lekcije. Svaka škola ima pravo da bira između ponuđenih udžbenika gde ista lekcija može biti obrađena u oktobru ili tek u aprilu mesecu.

Kada smo već kod podudaranja, važno je da razumeš da će ista lekcija na kursu jezika biti obrađena na jedan a u školi na drugi način. Ovde nažalost nema podudaranja.

Prošlo vreme koju smo na kursu naučili da prepoznamo u govoru i u  tekstu, nakon toga učimo da upotrebimo. Prevedeno na srpski, naučili smo da pričamo u prošlom vremenu, a isto tako smo napisali divan sastav na temu ŠTA SMO RADILI NA RASPUSTU.

Tvoje dete nakon toga presrećno odlazi u školu na kontrolni u kome treba da „glagol ubaci u Past Simple“. I sada dete kreće da razmišlja šta se to traži od njega.

Pa isto ono gradivo koje je dete naučilo na kursu i koje zna da upotrebi na času kada ćaska sa drugarima ili kada piše sastav. Jedina razlika je u tome što sada tvoje dete mora da se seti i formule za građenje prošlog vremena.

I tako stižemo do najvažnije stavke, a to je metodika učenja stranog jezika na kursu i u školi. Na kursu smo isto gradivo naučili i upotrebili spontano i bez definicija. U školi nam je predstavljeno kroz formule slične matematičkim. Neko dete logički lako poveže istu ali različito obrađenu temu, dok tvom detetu treba mnogo vežbanja. Zato će tvoje dete na kursu jezika, uz onaj sistematski i kontinuirani rad, dobiti i mnogo prilike za vežbanje za te kontrolne i pismene.

Kada podvučemo crtu, slažemo se da je gradivo isto ili slično ali da je metodika rada potpuno drugačija. Zato ćeš upisom u školicu stranih jezika svom detetu mnogo olakšati savladavanje stranog jezika.