Da li se gradivo na kursu stranog jezika podudara sa gradivom u osnovnim školama jedno je od pitanja koje muči većinu roditelja koji su u potrazi za školom stranih jezika za svoje dete. Roditelji često čuju od prijatelja da su nekom privatnom školom jezika prezadovoljni ali neretko i da im dete uopšte nema dobru ocenu školi iako ide na kurs jezika. Kako bismo u potpunosti razumeli ovu problematiku, najbolje je da krenemo ispočetka.

Učenje stranog jezika  – pohađanje kurseva engleskog i nemačkog za decu

Od toga da li vaše dete strani jezik uči van osnovne škole zavisi u kom smeru će se odvijati njegov napredak. ali do toga ćemo doći za koji minut. Prvo da vidimo šta se zapravo radi na kursevima stranih jezika za decu. Kursevi stranih jezika za decu osmišljeni tako da u malim grupama, uz mentorstvo stručnih i iskusnih predavača i potpuno individualnim pristupom, vaše dete unapređuje opšte znanje engleskog ili nemačkog jezika i postepeno podiže nivo znanja.

Kada svog osnovca upisujete na kurs jezika, prvi korak je testiranje detetovog predznanja kako bi mu odredili nivo. Sada već dolazimo do momenta kada će te u školici pitati: „Da li je vaše dete ranije pohađalo školicu jezika?“ I tu se vrlo često pravi razlika između dece istog uzrasta. Dete koje je počelo sa učenjem engleskog jezika od predškolskog uzrasta, već u trećem razredu ima viši nivo znanja od svojih vršnjaka. To znači da će na kursu jezika učiti i neke naprednije stvari. Sa druge strane, dete koje nikada pre osnovne škole nije učilo engleski jezik, u nekom trenutku imaće poteškoće sa praćenjem školskog gradiva. Zato je neophodno da prvo postavi osnovu i podigne svoj opšti jezički nivo, a kontinuiranim i sistematskim radom može veoma brzo da se „stigne“ školsko gradivo.

Učenje stranog jezika na kursu i u osnovnoj školi – sličnosti i razlike

Imajući sve ovo u vidu, gradivo na kursu i u školi može da se podudara, u većoj ili manjoj meri. Čak i kada se desi da se gradivo podudara to ne znači da će od časa do časa biti obrađene iste lekcije. Svaka škola ima pravo da bira između ponuđenih udžbenika gde ista lekcija može biti obrađena u oktobru u jednoj školi, a tek u aprilu u drugoj.

Kada smo već kod podudaranja, važno je da razumete da će ista lekcija na kursu jezika biti obrađena na jedan, a u školi na drugi način. Ovde nažalost nema podudaranja. Prošlo vreme koju smo na kursu naučili da prepoznamo u govoru i u tekstu, nakon toga učimo da upotrebimo. Prevedeno na srpski, naučili smo da pričamo u prošlom vremenu, a isto tako smo napisali divan sastav na temu ŠTA SMO RADILI NA RASPUSTU.

Vaše dete nakon toga presrećno odlazi u školu na kontrolni u kome treba da „glagol ubaci u Past Simple“. I sada dete kreće da razmišlja šta se to traži od njega. Pa isto ono gradivo koje je dete naučilo na kursu i koje zna da upotrebi na času kada ćaska sa drugarima ili kada piše sastav. Jedina razlika je u tome što sada vaše dete mora da se seti i formule za građenje prošlog vremena. I tako stižemo do najvažnije stavke, a to je: metodika učenja stranog jezika na kursu i u školi.

Da li se gradivo na kursu jezika podudara sa školskim?

Metodika učenja stranog jezika na kursu i u osnovnoj školi

Na kursu smo isto gradivo naučili i upotrebili spontano i bez definicija. U školi nam je predstavljeno kroz formule slične matematičkim. Neka deca logički lako povežu istu ali različito obrađenu temu, dok drugoj deci treba mnogo vežbanja. Zato će vaše dete na kursu jezika, uz onaj sistematski i kontinuirani rad, dobiti i mnogo prilike za vežbanje za te kontrolne i pismene zadatke.

Kada podvučemo crtu, slažemo se da je gradivo isto ili slično, ali da je metodika rada potpuno drugačija. Zato ćete upisom u školu stranih jezika svom detetu mnogo olakšati savladavanje stranog jezika.

Za sva pitanja o kursevima engleskog i nemačkog jezika za decu od 3 do 10 godina u našem Jezičkom centru EQUILIBRIO KIDS, pozovite nas na 060 02 33 299 ili posetite sajt www.kursevizadecu.com.

Ukoliko vaše dete ima između 11 i 17 godina onda je EQUILIBRIO JUNIOR pravi izbor za vas.