Godinama se smatralo da je učenje stranog jezika u predškolskom uzrastu uzaludno. Međutim, novije studije su pokazale da je najbolje vreme da dete nauči neki strani jezik tokom prve tri ili četiri godine života. Navešćemo nekoliko razloga zašto je dobro da se dete izloži nekom stranom jeziku tako rano u životu.

Učenje stranog jezika je prirodan proces dok su deca mala.

Odrasli često pokušavaju da uče jezike na jedan veštački način. Većina ljudi, na primer, može da izdeklamuje glagolske promene neke strane reči, ali kada treba da govore na tom jeziku, nailaze na problem. S druge strane, kada se u proces učenja jezika uđe na način kako to čine deca, kroz igru, istraživanje i otkrivanje, jezik može da se nauči brzo i lako. Deca koja odrastaju u zdravom okruženju nauče bar 2000 osnovnih reči do svoje četvrte godine. Kada samo posmatrate način na koji bebe uče da govore vidite koliko je to za njih prirodno. Tokom prvih šest meseci života, bebe brbljaju koristeći oko 70 različitih zvukova koji čine glasove svih jezika sveta. Potom nauče da govore koristeći samo glasove i reči koje čuju u svom okruženju, naročito od roditelja ili onih koji provode najviše vremena sa njima. Nakon toga bebin mozak gubi sposobnost da proizvodi govor koji ne čuje.

Predškolski uzrast je najbitniji za učenje stranog jezika.

Tokom ovog perioda, naročito tokom prve tri godine života, postavljaju se temelji za razmišljanje, jezik, stavove, sposobnosti i druge karakteristike. Stoga bi bila šteta da se ne iskoristi detetova prirodna sposobnost za učenje tokom tih najvažnijih godina, kada je učenje stranog jezika jednako lako kao učenje maternjeg. Kako se 50% sposobnosti za učenje razvija tokom prvih godina života, a dodatnih 30% do osme godine, treba podsticati rano učenje i razvoj jer u ovom periodu dečiji mozak formira svoje glavne načine učenja. Postoji šest glavnih načina, a to su učenje putem vida, zvuka, ukusa, dodira, mirisa i aktivnosti. Od informacija stečenih u ovom ranom uzrastu proisteći će sve ostalo što jedna osoba nauči kasnije tokom života.

Kako ovi načini učenja mogu da se povežu sa učenjem stranog jezika? Evo nekoliko ideja:

  1. Učite kroz aktivnost. Igrajte se, spremajte hranu, prošetajte se. Dok komunicirate sa decom tokom ovih aktivnosti, pričajte na stranom jeziku.
  2. Koristite slike i zvuke. Izgovarajte glasove koji na zabavan način prate neku sliku.
  3. Učenje treba da bude zabavno. Što je učenje jezika zabavnije, to će dete više želeti da istraje u tome. Učenje kroz igru je najbolji način za to jer stvara emotivnu povezanost, a emocija vodi ka učenju.
  4. Neka učenje bude opušteno, ali neka predstavlja izazov. Nikada nemojte da izlažete dete stresu postavljajući pred njega prevelike zahteve. Istraživanja pokazuju da 80% problema u učenju ima veze sa stresom.
  5. Učite kroz muziku i ritam. Muzika je jedan od načina da se angažuje veći deo mozga. Da li se i dalje sećate pesmica koje ste učili u ranom detinjstvu? Većina ljudi ih se seća zato što se tekst povezan sa muzikom lakše pamti.
  6. Učite kroz pokret—koristite i um i telo. Um i telo su jedno. Međutim, tradicionalni sistem obrazovanja zahteva od dece da sede po ceo dan iako znamo da se bolje uči dok se krećemo. Zato podstaknite decu da plešu i da se kreću u ritmu dok uče strani jezik.
  7. Učite kroz dodir.Igrajte se prstima dok pevate dečije pesmice.
  8. Učite kroz ukus.Neka deca uče jezik dok jedu tako što će da imenuju hranu na stranom jeziku.
  9. Učite kroz miris. Osmislite igre sa mirisima. Sakrijte neki predmet pa neka dete po mirisu pogodi šta je to, a da reč izgovori na stranom jeziku..
  10. Neka vam ceo svet bude učionica. Neka svaki izlazak bude prilika za učenje. Koristite strani jezik dok brojite voće, opisujete prirodu, klasifikujete hranu…

Saznajte informacije o aktuelnom upisu na kurseve za decu klikom na:

ENGLESKI ZA DECU OD 3 DO 10

NEMAČKI ZA DECU OD 3 DO 10

Ukoliko ste zainteresovani za kurseve namenjene učenicima od V do VIII razreda kliknite na:

ENGLESKI ZA OSNOVCE

NEMAČKI ZA OSNOVCE

Pročitajte ostale tekstove iz naše BAZE ZNANJA