-iz ugla jedne mame-

Šta me podstaklo na razmišljanje?

Pitam se u kojoj meri treba deci davati da biraju vannastavne aktivnosti. Da li su oni spremni da donose odluke i da li su zreli i svesni koje su im veštine neophodne i da li mogu da naprave razliku između svojih želja, mogućnosti i realnih potreba? Naravno, sve zavisi od uzrasta i zrelosti deteta.

Ali, generalno, smatram da mi kao roditelji treba da se pozabavimo ovim pitanjem i deci da predložimo sve prednosti i izazove tog izbora. Naravno, postoje stvari oko kojih deca mogu i treba da se pitaju, kao što je izbor sporta kojim će da se bave. Sport je važna komponenta dečijih aktivnosti jer je neophodna za zdravlje, dobro držanje, kičmu i celokupan organizam. Isto tako, deca treba da sugerišu da li je sport kojim se bave baš za njih, da li se lepo osećaju na treninzima i da li možda treba menjati sportsku aktivnost kojom se bave.

Kao mama i psiholog, morala sam da se pozabavim ovom temom u vezi sa učenjem stranog jezika, jer me na razmišljanje podstakla nedavna priča moje bliske prijateljice koja u potpunosti prepušta izbor svom sedmogodišnjem detetu. Naime, razgovarale smo o početku školske godine i kako opet upadamo u mašineriju obaveza kojima smo zaokupile decu i, na kraju krajeva, sebe same, a ona je izjavila da će da pita svoje dete želi li da nastavi da uči engleski mimo škole ili ne.

Poštujem svaku odluku roditelja, valjda on najbolje poznaje svoje dete, ali moram da se ne složim ovim što je izjavila.

Zašto mislim da su roditelji ti koji treba da odlučuju o učenju stranih jezika?

Velika je verovatnoća da će dete reći da ne želi da ide na engleski jezik, jer većina dece ide linijom manjeg otpora i ne želi da se intelektualno angažuje, da se „zamara“, već će to vreme pre provesti u kući gledajući nešto na telefonu ili igrajući igrice. A mi kao roditelji bi trebalo da znamo zašto je poznavanje stranog jezika veoma bitno, zašto je boravak u kolektivu, druženje, socijalizacija značajno.

Učenje stranih jezika je ključ u 21. veku

Živimo u globalizovanom društvu gde je poznavanje stranih jezika od suštinskog značaja. Engleski jezik je postao lingua franca modernog sveta, i njegovo rano učenje daje deci dragocenu prednost. Osim što im omogućava da komuniciraju sa ljudima iz različitih kultura, učenje stranog jezika podstiče razvoj jezičkog govornog aparata, unapređuje komunikacione veštine i olakšava socijalizaciju.

Zašto je važno da roditelji donose odluke?

Balans Između Želja i Potreba

Naravno, ne treba ignorisati dečije želje. Umesto toga, treba tražiti balans između onoga što deca žele i onoga što im je potrebno za budućnost. Učenje stranog jezika, poput engleskog, spada u ovu drugu kategoriju. Kroz njega, deca stiču veštine koje će im biti od suštinskog značaja u karijeri i životu.

Druženje mimo škole

Kurs stranog jezika omogućava deci, pored svih jezčkih i kognitivnih veština koje stiču, i razvijanje komunikacionih i socijalnih sposobnosti. Tokom konverzacijskog dela časa, učenici iznose svoja mišljenja, svoje stavove, razvijaju kritičko mišljenje u vezi sa temama koje se obrađuju, a usput stiču nove drugare. Samim tim provode kvalitetno vreme, bez ekrana, koje bi kod kuće iskoristili verovatno igrajući igrice ili gledajući nešto na You Tube.

Kombinacija većeg broja vannastavnih aktivnosti

Najčešće je nama roditeljima veliki problem uklapanje većeg broja aktivnosti koje bi dete da pohađa. Mišljenja sam da su sport i engleski jezik „obavezne“ aktivnosti, a sve ostalo može, a i ne mora. Smatram da je sport nešto što je deci neophodno tokom razvoja, posebno jer sve više sede u školi, kod kuće, kičma se krivi i ne troše se. A engleski jezik mislim da je neophodan iz svih prethodno navedenih razloga.

Naš izbor-EQULIBRIO KIDS

Mi smo uspeli da se organizujemo zahvaljujući EQULIBRIO KIDS školi stranih jezika jer je to škola koja razume potrebe modernih porodica. Oni nude fleksibilne termine i pristup učenju koji se lako uklapa u raspored naše dece. Na taj način, naša deca uživaju u drugim aktivnostima i istovremeno razvijaju jezičke veštine koje će im otvoriti vrata širom sveta.

Jelena Petrović, psiholog