Pocetna strana

OTVARAMO DECI VRATA SVETA...

Kurs engleskog jezika za decu u školi jezika EQUILIBRIO KIDS.

SAZNAJTE VIŠE

Kurs nemačkog jezika za decu u školi jezika EQUILIBRIO KIDS.

SAZNAJTE VIŠE

Kursevi stranih jezika za starije osnovce u školi stranih jezika EQUILIBRIO KIDS.

SAZNAJTE VIŠE

Beogradski jezički kamp za osnovce od I do VIII razreda na engleskom jeziku.

SAZNAJTE VIŠE

Aktuelno u školici stranih jezika za decu EQUILIBRIO KIDS:

UPIS 2022/23.
U TOKU

Izaberite jednu od tri lokacije i upišite svoje dete. Čekamo vas.


Saznajte više

EQUILIBRIO KIDS NA 3 LOKACIJE

Potražite najbliži EQUILIBRIO KIDS nastavni centar i prijavite svoje dete!


Saznajte više

Zimski jezički kamp 2023.

Spontano rušenje jezičkih barijera kroz igru sa vršnjacima.


Saznajte više

BESPLATNA PROCENA ZNANJA

Besplatna procena znanja engleskog jezika za osnovce 28. i 29. avgusta!


Saznajte više

Jedinstveni EQUILIBRIO KIDS metod učenja

GOVOR

Nastava se odvija 100% na stranom jeziku. Time decu od najranijeg uzrasta podstičemo na aktivnu komunikaciju na stranom jeziku, i to kroz realne životne situacije.

RAZUMEVANJE

Komunikacijom na stranom jeziku razvijamo jezičku veštinu-razumevanje izgovorenog sadržaja. Ona je ujedno i osnov za razvoj ostalih jezičkih veština.

PISANJE

U početku razvijamo finu motoriku, potom pišemo prva slova, reči, a potom i kraće rečenice. Cilj nam je pismeno izražavanje na stranom jeziku u najkraćem mogućem roku.

ČITANJE

Vladanje osnovama čitanja započinje sa usvajanjem prvih slova stranog jezika. Aktivnim radom na razvoju ove veštine postižemo aktivno razumevanje pročitanog.

SLUŠANJE

Redovnim korišćenjem audio i video materijala u nastavi polaznicima se dodatno približava strani jezik. To osigurava pravilan izgovor, ali i bolje razumevanje.

Naše lokacije

Kursevi stranih jezika za vašu decu,
najsigurnija investicija u njihovu budućnost!

Prijavite dete na
BESPLATNI DEMO ČAS!

SAZNAJTE VIŠE