Radne navike  se formiraju od malih nogu. Dete treba da zna kada je vreme za jelo, za spavanje, za igranje, treba da nauči da pospremi igračke za sobom. Od tada, pa nadalje ukoliko dete ima radne navike, sve će mu biti lakše – obavljanje školskih zadataka, odlasci na treninge, učenje na fakultetu, a i obavljanje radnih zadataka kasnije kada dete odraste i zaposli se.

Mi samo želimo da nam deca budu uspešna u svemu što rade i što vole. Jedan od načina, pored talenta za određenu oblast, jeste i ozbiljan rad i ulaganje napora. Radne navike omogućavaju da rad postane lakši i da napor koji se ulaže bude manji. Tada će deca za kraće vreme uspevati sve da završe, pa će imati više prostora za igru i opuštajuće aktivnosti. U takvim situacijama rad nije zamarajući i ne izaziva izbegavanje, već neizvršavanje obaveza izaziva neprijatnost.

ULOGA RODITELJA U FORMIRANJU RADNIH NAVIKA

Da bi se stekle radne navike potrebni su određeni preduslovi – određivanje cilja, svrhe aktivnosti, doslednost u zahtevima prema detetu, kao i u tome da se aktivnost završi do kraja. Tu je uloga roditelja neprocenjiva. Vi ste ti koji svojim ponašanjem treba da daju primer. Ako čitate knjigu, pročitajte je do kraja. Ni deci ne dozvolite da odustaju od započetih aktivnosti, posebno kada znaju šta je rezultat. A rezultat mora biti nagrada sama po sebi. Zadovoljstvo po završenom poslu i osećaj uspeha „hrana“ su za unutrašnju motivaciju.

DOBAR PLAN JE POLA POSLA

Najpre je potreban dobar plan. Kod male dece su to rituali (oblačenje, ishrana, igranje), a kasnije sređivanje igračaka, bojica, papira, plastelina i svega onoga čime se dete igra. Kada dođe red na školu i školske obaveze, potrebno je da učenik zna zašto uči, čemu mu služi sve to znanje, šta je svrha obrazovanja.

Napravite zajedno sa detetom plan aktivnosti od ujutru do uveče. Naravno, nikako ne zaboravite slobodno vreme i igru! Neka samo dete odluči kada će raditi domaći, kada će obnavljati gradivo, kada će učiti nove lekcije. Preporuke su da se radi ni prerano, ni prekasno (zavisi od toga koja je smena u školi), da se ne radi punog stomaka (prispavaće mu se), ali ni praznog jer dete ne može da se skoncentriše ukoliko fiziološke potrebe nisu adekvatno zadovoljene.

PROSTOR ZA UČENJE

Pored plana aktivnosti, potreban je prostor koji će dete uvek koristiti za učenje! Ako učenik nema svoju sobu i svoj radni sto, onda deo trpezarijskog stola može biti njegovo mesto za rad i obavljanje zadataka. Potrudite se da u periodu kada uči obezbedite tišinu i neprekidanje učenika u radu.

DOSLEDNOST

Budite dosledni u zahtevima! Ako je dogovor da se radi sat vremena, ispoštujte zajedno to vreme. Potrudite se da dete između dva predmeta, dve lekcije, dve aktivnosti ima i vreme za odmor. Taj odmor ne treba da bude duži od 15 minuta, jer je onda teže vratiti se na obaveze. Takođe, nije preporučljivo da za vreme pauze gledaju TV ili igraju igrice, već je bolje da prošetaju, popričaju sa vama, čuju se telefonom sa drugarima ili se poigraju svojim omiljenim igračkama.

Nagradite dete za trud! Odvedite ga u šetnju, vožnju biciklom, idite na kolače, provedite kvalitetno i ispunjeno vreme zajedno kada se završi sve planirano za određeni dan. To i zadovoljstvo zbog ispunjenog zadatka će biti nagrada i za vas i za dete.

SARADNJA SA NASTAVNICIMA

Znajte da Vi kao roditelj niste sami u svemu ovom. Od malih nogu su tu vaspitačice u vrtiću koje decu uče osnovnim fiziološkim navikama, samostalnosti u oblačenju i sređivanju svojih stvari. Potom su tu učitelji koji pregledaju domaće zadatke i zahtevaju od učenika da ih redovno rade, nastavnici koji redovno propituju svoje učenike, treneri koji zahtevaju od učenika određene zdrave životne navike i nastavnici vannastavnih aktivnosti kao što je škola stranih jezika.

Nastavnici u EQULIBRIO KIDSU, pored redovnih aktivnosti obučavanja, pregledaju domaće zadatke, redovno ih zadaju i uvek ističu značaj redovnog učenja stranog jezika. Redovnost i kontinuitet su najbolji način savladavanja engleskog i nemačkog jezika. Sve o našim kursevima za decu od tri do 14 godina, možete pročitati na sajtu:

https://www.kursevizadecu.com