Ivan nikada nije bio stidljivo dete, uvek je tražio društvo, uvek mu je bilo dosadno kada je sam i stalno je imao potrebu za kontaktom. Međutim, grupica dečaka iz vrtića pod vođstvom jednog dominantnog vršnjaka sve jače je nametala takmičenje u svim igrama i aktivnostima, a sve u cilju ismevanja onoga ko je lošiji. Ovakva atmosfera je dovela do toga da se Ivan sve više povlači u sebe i sve manje učestvuje u aktivnostima, posebno na časovima engleskog koje su svi zajedno imali u vrtiću. Sve ovo je dovelo do toga da Ivan sve češće izražava želju da ne ide na engleski u vrtiću i traži da ostane kod kuće.

Mama Ekilibrić je vrlo brzo shvatila da ova situacija ima pozadinu i nakon razgovora sa vaspitačicom u vrtiću, predložila je tati Ekilibrić da Ivana ubace u manju grupu vršnjaka u kojoj će se on polako oslobađati stida i straha od greške i ponovo vratiti samopouzdanje i sigurnost u sebe. Kako je već imala pozitivno iskustvo sa starijom decom, nije imala dilemu da je grupica za najmlađe u EQUILIBRIO KIDS-u pravo mesto za Ivana.

Kada se našao u novoj, manjoj grupi dece na časovima engleskog jezika u EQUILIBRIO KIDS-u, Ivan je bio neočekivano stidljiv. Strah od greške i podsmeha, koji najčešće dolazi nakon toga iz vrtićke grupe polako se preneo i na sve nove situacije. Korak po korak, kroz drugačiji metod rada od onog u vrtiću, u grupi sa manje dece u EQUILIBRIO KIDS-u, Ivanu se polako vraćalo samopouzdanje, počeo je polako da se oslobađa i sve više učestvuje na časovima. Ta sigurnost je vremenom počela da se prenosi iz EQUILIBRIO KIDS-a i na aktivnosti u vrtiću, pa se situacije u kojima Ivan ne želi da ide u vrtić više nisu javljale.

Pristup deci

Prijateljski i personalizovani pristup deci na časovima, Ivanu je pomogao da se oslobodi stida i da učestvuje u svim aktivnostima potpuno bez straha od greške. Na časovima je imao dovoljno vremena za davanje odgovora, dobijao je potrebnu podršku i najpre je uključivan u aktivnosti koje njemu prijaju.         

Pohvala kao podsticaj

Srećan kada dobije pohvalu, prenosio je mami i tati sve svoje „uspehe“ na času! Njegovo samopouzdanje je svakim časom raslo. Takođe, Ivan je bio srećan jer ga niko ne kritikuje, a ipak mu ukazuje na greške. Nikada se nije desilo da je neko rekao: „Ne, to nije tačno“! ili „To nije dobro“!

Način rada na času

Kroz aktivnosti na času i interaktivan pritup, deca razvijaju rečnik, ali i sigurnost, te posle nekog vremena jednostavno i spontano izgovaraju reči, rečenice ili čak razgovaraju. Mama se sećala da je nastavnica zahtevala od Ivana da samostalno izgovara reči i rečenice tek kada je bila sigurna da je utvrdio gradivo i da je spreman.

Igra kao vid učenja

Na EQULIBRIO KIDS časovima deca uče kroz igru, glumu, pesmu, zabavu i kreativnost. Nastavnica je Ivana na časovima podsticala upravo u onim aktivnostima koje mu prijaju. On je dete koje voli da rešava probleme, stoga se radilo sa njim na tome da sam donosi zaključke, povezuje, da razume. U grupnim aktivnostima deca zajednički dolaze do odgovora, pa se svi osećaju uključenim u proces. A male grupe na časovima upravo omogućavaju da svako dete, pa i Ivan uvek dođe do izražaja.

Iskustvo i znanje u radu sa decom ključno za uspeh

Mama Ekilibrić sa sigurnošću tvrdi da je za Ivanovo oslobađanje da javno govori na engleskom jeziku zaslužan metod i kolektiv EQULIBRIO KIDS-a i ima veliko iskustvo u radu sa decom i svakom detetu individualno pristupa i  podstiče  ga da pokaže šta zna. Više nikada nije imao strah od javnog nastupa, rado je pevao, igrao, plesao na javnim časovima, priredbama i svim drugim događajima, ne samo u EQULIBRIO KIDS-u, već i u vrtićkim aktivnostima. Vremenom je negativnih komentara i podsmeha u vrtiću bilo sve manje, a Ivan je provodeći više vremena sa sestrom Anom, koja ne obraća pažnju na zadirkivanja drugih i sam ojačao i sve manje značaja pridavao tome.

Da li ste Vi imali ovakvih  situacija da se dete stidi i ima blokadu da kaže pred drugima i ono što ste sigurni da odlično zna?

Ako ste zainteresovani da vidite kako jedan čas engleskog jezika za najmlađe izgleda, prijavite se za BESPLATAN DEMO ČAS  na jednoj og 5 lokacija u Beogradu. Za više detalja pozovite nas na 011 4231 851 ili 061 26 10 328.