U savremenom svetu, gde deca sve više vremena provode pred ekranima, a sve manje u socijalnoj interakciji sa vršnjacima, razvoj socijalnih veština kod dece postaje ključan faktor koji doprinosi njihovom uspehu i sveopštem zadovoljstvu u životu. EQUILIBRIO Kids, prepoznajući značaj ovog aspekta razvoja dece, nije samo škola stranih jezika, već i mesto gde se kroz timski rad i interakciju sa vršnjacima razvijaju vitalne komunikacione i socijalne veštine.

Zašto su socijalne veštine važne?

Pre nego što se posvetimo tome kako EQUILIBRIO Kids, kroz kurseve engleskog i nemačkog jezika za decu doprinosi razvoju njihovih socijalnih veština, razmotrimo zašto su ove veštine važne. Socijalne veštine su ključne za uspostavljanje zdravih odnosa, razumevanje emocija drugih i efikasnu komunikaciju. 

EQUILIBRIO Kids je više od samo jezika

EQUILIBRIO Kids od samog nastanka zna da učenje stranih jezika nije samo memorisanje reči i puko učenje gramatike.To je proces koji uključuje razvoj celokupne ličnosti deteta. Kroz svoje kurseve, EQUILIBRIO Kids pruža sveobuhvatan pristup svakom učeniku koji, pored učenja i razvijanja govornih, uključuje i rad na socijalnim veštinama.

Timski rad i interakcija

Timski rad nije samo fraza na EQUILIBRIO Kids kursevima stranih jezika, to je živopisan deo svakodnevnog učenja. Pored individualnog rada na zadacima, na časovima se deca se dele u grupe, gde zajedno rade na rešavanjima problema, postavljaju jedni drugima pitanja, izražavaju svoje mišljenje i uče kako da efikasno sarađuju.

Razvoj socijalnih veština <br> kroz učenje stranog jezika

Razvijanje emocionalne inteligencije kroz učenje stranog jezika

Jedna od osnova socijalnih veština, svakako je emocionalna inteligencija. Neko se rađa sa urođenim osećajem za okruženje, međuljudske odnose i nekako zna kako da adekvatno reaguje u različitim situacijama, dok neko tokom života treba da razvija te veštine. Kroz komunikaciju i saradnju u timskom okruženju, diskusijama na razne teme koje zanimaju učenike, deca uče razumevanje emocija, kako svojih tako i svojih vršnjaka. Ovo je ključni korak u razvoju emocionalne inteligencije i kasnijeg uspeha u svakodnevnim životnim situacijama.

Aktivnosti koje podstiču razvoj socijalnih veština

EQUILIBRIO Kids dizajnira aktivnosti koje podstiču socijalni razvoj, uključujući diskusije, igre uloga, timsko rešavanje problemskih situacija. Ove aktivnosti ne samo da pomažu u učenju jezika već i jačaju veze među decom.

Porodično vreme i podela iskustava

Kraj časa u EQUILIBRIO Kids ne znači kraj socijalnih interakcija. Deca imaju priliku da podele svoja iskustva sa roditeljima, razgovaraju o svemu što se desilo tog dana, šta su naučili i kako i gde to mogu primeniti. Takvi razgovori dodatno jačaju veze unutar porodice, ali i veze između porodice i škole.

EQUILIBRIO Kids ne samo da predstavlja mesto gde deca uče strane jezike, već se oblikuju kao socijalno savesni pojedinci. To je mesto gde učenje jezika i razvoj socijalnih veština idu ruku pod ruku. Kroz timski rad i interakciju, EQUILIBRIO Kids pomaže mališanima da rastu ne samo kao aktivni govornici stranog jezika već i kao aktivni učesnici u zajednici koja ceni međuljudske odnose. Socijalne veštine postaju neizostavni deo njihovog ličnog i kasnijeg akademskog uspeha, čime se postavlja temelj za budućnost ispunjenu uspehom i srećom.

Za više informacija o našem metodu i načinu rada sa decom, pozovite nas na 061 26 10 328.