Kontinuirano učenje kao ključni element

Učenje stranih jezika je kontinuiran proces. Učenjem se razvijaju saznajne, intelektualne sposobnosti učenika, strategije učenja, kao i kritičko mišljenje. Stoga, na časovima stranog jezika učenici, pored učenja samog jezika, razvijaju sposobnosti i veštine učenja uopšte. Iako srednjoškolci mogu da imaju solidno znanje jezika i već razvijene strategije učenja, uvek postoji prostor za stalno poboljšavanje i usavršavanje.

Jezik se zaboravlja, ako se ne koristi

Takođe, ukoliko se strani jezik ne koristi često, dolazi do zaboravljanja. Učenicima se dešava da, kada treba aktivno da koriste jezik koji znaju ali ga nisu upotrebljavali neko vreme, ne mogu da se sete pojedinih reči, imaju osećaj da ne mogu da sastave rečenicu i teško im je da komuniciraju. U takvim situacijama je potrebno vreme da se aktiviraju i da se prisete reči ili fraza i to može delovati frustrirajuće, posebno kada je reč o srednjoškolcima.

Međutim, učenje jezika u kontinuitetu i na pravi način, nikada neće dovesti do toga da se učenici tako osećaju.

Kontinuirano  bogaćenje vokabulara

Iako srednjoškolci misle da već dobro poznaju određeni jezik, važno je naglasiti da se broj stranih reči i izraza koji se usvajaju učenjem jezika, neprestano bogate. Kroz EQULIBRIO JUNIOR školu stranih jezika, srednjoškolci će shvatiti da jezik nije statičan, već dinamičan entitet koji zahteva kontinuirano učenje novih fraza kako bi se bolje, lepše i pravilnije izražavali.

Veštine pisanja eseja za sve buduće izazove

Učenje jezika ne svodi se samo na razumevanje i govor, već i na veštine pisanja koje su neophodne pri svakoj aplikaciji za različite međunarodne stipendije, razmenu učenika, upis na prestižne fakultete ili edukacije u inostranstvu. Uz EQULIBRIO JUNIOR učenici imaju priliku da razviju veštine pisanja, da olakšaju sebi proces konkurisanja što je ključno za buduće zaposlenje, posebno u međunarodnim okruženjima.

Šest razloga zašto srednjoškolci treba da nastave sa učenjem stranog jezika

Druženje

Tinejdžeri su u godinama kada je druženje veoma bitno. Podrška i prihvatanje vršnjaka je nešto što ih ispunjava i pokreće. Na časovima stranog jezika srednjoškolci će steći veliki broj drugara, povezati se sa vršnjacima koji imaju slična ili ista interesovanja. Usavršavajući veštine stranog jezika, popraviće ocene u školi, steći veće samopouzdanje i samim tim će se osećati sigurnije i prihvaćenije u društvu.

Rad u inostranstvu i povezanost sa jezikom

Srednjoškolci koji sanjaju o radu u inostranstvu treba tečno da govore strani jezik, da sa lakoćom i vešto pišu jer će im te veštine biti neophodne za uspešnost u poslu. Kroz kurseve jezika, poput EQULIBRIO JUNIOR, mogu bolje da se pripreme za interakciju sa drugim kulturama, što će im pomoći i da se uspešno integrišu u strano okruženje.

Znamo, nije lako kada deca žele da napuste kurs jezika, ubeđujući vas da im nije potreban, jer već dobro govore engleski, ali važno je da nađete najbolje rešenje. Program EQUILIBRIO JUNIOR se održava samo jednom nedeljno, što je mnogo bolja opcija za kombinovanje sa ostalim obavezama. Osim zanimljivog programa koji je specijalno napravljen za srednjoškolce, nastavnici u našoj školi su uglavnom mlađi, puni razumevanja za sve „probleme tinejdžera“  i veoma često osobe kojima se tinejdžeri poveravaju i od kojih žele da čuju pravi savet. Već smo više puta pominjali da je dobitna kombinacija trougao dete, roditelj, nastavnik. Ono što je sigurno je da učenje stranih jezika za srednjoškolce u EQULIBRIO JUNIOR ide izvan osnovnog govornog znanja i omogućava učenicima da svojim znanjem osvoje svet.

 

Za više informacija o kursevima za starije osnovce i srednjoškolce, pozovite nas 061 26 10 328.