Kako da srednjoškolci uspešno nauče engleski!

Učenje engleskog jezika u srednjim školama je značajno, ali ne daje uvek očekivane rezultate. Zašto? Fokus je na gramatici i njenoj upotrebi van konteksta, dok je konverzacija zapostavljena. Formule za građenje vremena uče se napamet poput matematičkih, jezik se uči samo za ocenu, a znanje je kratkoročno i neprimenljivo.

Da bi engleski jezik bio primenljiv u realnim životnim situacijama, treba ga učiti na jedan potpuno drugačiji način. Svrha učenja engleskog jezika je sposobnost konverzacije sa strancima i snalaženja u inostrantvu, mogućnost školovanja u inostranstvu, slušanja vebinara, razumevanja muzike koju slušamo i slično.

Konverzacija srednjoškolaca na engleskom jeziku je ključ!

Srednjoškolci slušaju muziku na engleskom, gledaju filmove i serije sa titlom na engleskom i to im daje izvesno znanje koje je, u principu, pasivno. To znači da oni mogu da prepoznanju i razumeju fraze, ali ne i da ih iskoriste u svom izražavanju. Kako bi poboljšali svoje govorne veštine, neophodno je da to pasivno znanje preraste u aktivno, da se oslobode u komunikaciji i postanu sigurniji u sebe.

U svojim srednjim školama često nemaju priliku da se izraze, da iskažu šta žele na jeziku koji uče jer ih je previše u odeljenju i nemoguće je da na svakom času komuniciraju u dovoljnoj meri. U EQULIBRIO JUNIOR školi, u malim grupama, naši srednjoškolci savladavaju gramatiku kroz konverzaciju.

Gramatika nije bauk, ako se uči kroz konverzaciju!

Naši učenici se podstiču da, kroz zanimljive, njima bliske teme,  što više govore engleski, da uče fraze koje se koriste na višim nivoima, da se stavljaju u situacije u kojima razmišljaju na engleskom jeziku. Naši đaci se ne plaše da greše dok pričaju jer se iz svake izgovorene greške spontano nauči nova reč ili gramatičko pravilo. Na greške se ukazuje na jedan prihvatljiv način i one se odmah u govoru ispravljaju. Vremenom se u komunikaciji tečno primenjuju i komplikovanije fraze i gramatička pravila. Pasiv i kondicional koji su usvojeni kroz primer neke životne situacije i zanimljivu temu,  koriste se aktivno i spontano bez opterećivanja time kako se grade.

Više od engleskog – razvijamo kritičko mišljenje, govorništvo i pišemo eseje!

Učenje engleskog jezika u EQULIBRIO školi nije samo učenje jezika, posebno kod srednjoškolaca. Kroz interesantne teme, bliske srednjoškolcima i na jedan zabavan način, naši učenici se na svakom času podstiču da misle i da svoje mišljenje obrazlažu, argumentuju i to naravno, na engleskom jeziku. Na taj način razvijamo kritičko mišljenje i osposobljavamo ih za pisanje eseja koje je neophodno u svakoj ozbiljnijoj školi u inostranstvu.

Naši učenici diskutuju, uče se govorništvu, međusobno komuniciraju što je u poslednje vreme sve ređa pojava među mladima. Oni uče da, iako se ne slažu sa tuđim stavovima, na asertivan, prihvatljiv način iskažu svoje mišljenje i argumentovano, bez vređanja drugih objasne šta smatraju ispravnim, a šta ne.

Kako da srednjoškolci <br> uspešno nauče engleski!

Kontinutitet u učenju je garancija uspeha!

Svaki prestanak aktivnog učenja jezika dovodi, u najboljem slučaju, do stagnacije, ali najčešće do opadanja nivoa znanja. Tako učenici koji su napravili pauzu u učenju i prestali da koriste jezik, iz godine u godinu sve manje znaju. Jezik je živa stvar, ukoliko se ne koristi, postepeno se zaboravlja. Sve međunarodne institucije su ograničile rok trajanja diploma i sertifikata o položenim ispitima stranog jezika jer su stručnjaci svesni svih ovih problema.

Čemu sve to – najčešće pitanje srednjoškolaca!

Svako školsko dete je od prvog osnovne do četvrtog srednje sigurno postavilo ovo pitanje roditeljima. Odgovor za učenje stranog jezika, posebno engleskog, veoma je jednostavan.

Svaki učenik koji želi da ide u inostranstvo ili da radi u zemlji, a u nekoj internacionalnoj firmi će, učeći engleski jezik u našoj školi biti spreman za konverzaciju, bez problema će se čak i sam snaći u svakoj situaciji bilo gde u svetu.

Takođe, pripreme za Cambridge ispit se lako mogu organizovati u našoj školi kako bi učenik dobio svetski priznatu diplomu.

Pored toga, srednjoškolci veoma vode računa o tome kako ih drugari vide. Ako se kreće u okruženju dece koja dobro znaju engleski, srednjoškolcu iz naše škole neće biti problem da se „iskaže“ u društvu.

Ukoliko ima blokadu da govori strani jezik jer nije siguran u sebe jer se „prezasitio“ gramatikom čiju upotrebnu vrednost ne vidi, treba raditi na razbijanju govorne blokade. Na EQULIBRIO časovima za srednjoškolce, nastavnici govore isključivo engleski jezik, na kome i daju objašnjenja, a učenike ohrabruju i podstiču da im odgovaraju takođe samo na engleskom. Uz prijateljsko okruženje, adekvatan pedagoški pristup, pravilno usmereno učenje, srednjoškolci postepeno prestaju da se „plaše“ izgovaranja čitavih rečenica i ne fokusiraju se na greške, već na ispravno izgovorene konstrukcije.

I za kraj, ali ne najmanje bitno, srednjoškolci se na kursevima jezika druže, pritom razvijaju komunikacione veštine, razgovarajući, diskutujući i usavršavajući svoje izražavanje.

Iz svih navedenih razloga razvili smo online kurs za srednjoškolce Engleski MIX 2 koji je fokusiran, pre svega na konverzaciju, razbijanje jezičkih barijera i aktiviranje prethodno stečenog znanja. Sa časovima se kreće ove jeseni, kurs traje 2 meseca, a garantujemo trajno primenljivo znanje, maksimalni napredak i izdavanje zvaničnog sertifikata nakon završenog kursa. Za detaljnije informacije, pozovite nas 061 26 10 328.